Dataskyddsutlåtande

Seuraavassa annamme tietoa henkilötietojen keräämisestä internetsivustoamme käytettäessä. Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joista henkilö on mahdollista tunnistaa, esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite ja käyttäjätottumukset. Käytämme kattavia teknisiä ja liiketoiminnallisia varotoimenpiteitä suojataksemme sivustomme käyttäjän henkilötiedot tahattomalta tai tarkoitukselliselta manipuloinnilta, katoamiselta, tuhoutumiselta tai luvattomalta käytöltä. Turvallisuustoimenpiteemme tarkastetaan säännöllisesti ja niitä muokataan teknologisen kehityksen mukaan.

1 Rekisterinpitäjä

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan mukainen rekisterinpitäjä on Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen, puhelin: +49 (0) 4101/ 303-0, faksi: +49 (0) 4101/ 303-333 (s. julkaisutietomme).

2 Yhteydenotto tietosuojavastaavaan

Tietosuojavastaavaamme voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa Dataprotection@contact.europe.yamaha.com.

3 Käyttäjän oikeudet

Käyttäjän oikeudet meihin nähden ja käyttäjää koskeviin henkilötietoihin liittyen ovat seuraavat:

3.1 Yleiset oikeudet
Käyttäjällä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jos tietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, on käyttäjällä oikeus peruuttaa suostumus tulevaisuuden osalta.

3.2 Oikeutettujen etujen mukaiset tietojenkäsittelyyn liittyvät oikeudet
Käyttäjällä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti oikeus henkilökohtaisen tilanteensa perusteella milloin tahansa vastustaa omien henkilötietojensa käsittelyä, joka perustuu Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (tietojen käsittely yleisen edun perusteella) tai 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (tietojen käsittely oikeutettujen etujen toteuttamiseksi). Tämä koskee myös tämän säännöstön mukaista profilointia. Mikäli käyttäjä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, emme enää käsittele hänen henkilötietojaan, jollei niiden käsittelylle ole pakottavia laillisia syitä, jotka syrjäyttävät käyttäjän edut, oikeudet ja vapaudet, tai jollei tietojen käsittely ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

3.3 Suoramarkkinointiin liittyvät oikeudet
Mikäli käytämme käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointiin, on käyttäjällä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeus milloin tahansa vastustaa kyseisten henkilötietojen käyttöä tällaiseen markkinointiin. Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Mikäli käyttäjä vastustaa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin, emme enää käytä hänen henkilötietojaan näihin tarkoituksiin.

3.4 Oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle
Käyttäjällä on oikeus esittää toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle valitus siitä, miten käytämme hänen henkilötietojaan.

4 Henkilötietojen kerääminen internetsivustollamme vierailun yhteydessä

Kun sivustoa käytetään yksinomaan yleisluontoiseen selaamiseen, jolloin käyttäjä ei rekisteröidy palveluun eikä muulla tavoin luovuta meille tietoja, keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita selain palvelimellemme välittää. Kun käyttäjä haluaa tarkastella sivustoamme, keräämme seuraavat tiedot, jotka ovat teknisesti välttämättömiä, jotta sivusto voidaan esittää käyttäjälle ja jotta sen vakaus ja turvallisuus voidaan taata. Oikeudellinen perusta tälle on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f alakohta.

- IP-osoite, vierailun päivämäärä ja kellonaika, aikaero Greenwichin aikaan (GMT) nähden, haun sisältö (konkreettinen sivu), käytön tila / HTTP-tilakoodi, kulloinkin välitetty tietomäärä, internetsivusto, jolta sivustollemme saavutaan, selain, käyttöjärjestelmä ja sen rajapinta, selainohjelmiston kieli ja versio.

5 Yhteydenotto sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella

Kun käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme hänen ilmoittamansa tiedot (käyttäjän sähköpostiosoite ja tarvittaessa hänen nimensä ja puhelinnumeronsa), jotta voimme vastata hänelle. Yhteydenottolomakkeessa kysyttävät tiedot, jotka eivät ole yhteydenoton kannalta välttämättömiä, on merkitty vapaaehtoisiksi. Nämä tiedot auttavat meitä täsmentämään käyttäjän lähettämää kyselyä ja helpottavat asian käsittelyä. Näiden tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu käyttäjän suostumuksella Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Kun kyse on viestintäkanavia koskevista tiedoista (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero), käyttäjä suostuu siihen, että voimme kysymykseen vastataksemme ottaa häneen yhteyttä kyseisten viestintäkanavien kautta. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa tämän suostumuksen.

Tällaisessa yhteydessä kerätyt tiedot poistamme heti, kun niiden tallentaminen ei enää ole välttämätöntä, tai rajoitamme tietojen käsittelyä, jos tietojen säilyttämiseen on lakisääteiset vaatimukset.

6 Uutiskirje

6.1 Yleistä
Käyttäjä voi Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisella suostumuksella tilata uutiskirjeemme, jonka välityksellä tiedotamme ajankohtaisista tarjouksistamme.

Uutiskirjeen tilaamiseen käytämme niin sanottua kaksinkertaista suostumusmenettelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että lähetämme käyttäjän tilauksensa yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viestin, jossa pyydämme käyttäjää vahvistamaan uutiskirjeen tilauksen. Jos käyttäjä ei vahvista tilausta 72 tunnin kuluessa, hänen tietonsa estetään ja poistetaan automaattisesti kuukauden kuluttua.

Lisäksi tallennamme käyttäjän kulloisenkin IP-osoitteen sekä tilauksen ja vahvistuksen ajankohdan. Toimintatavan tarkoitus on todentaa tilaus ja tarvittaessa pystyä selvittämään käyttäjän henkilötietojen mahdollinen väärinkäyttö. Pakolliset tiedot uutiskirjeen lähettämiselle ovat ainoastaan sähköpostiosoite, kieli ja maa. Muiden, erikseen merkittyjen tietojen antaminen on vapaaehtoista ja niitä käytetään käyttäjän henkilökohtaisempaan palveluun. Käyttäjän vahvistettua tilauksensa hänen sähköpostiosoitettaan käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. Oikeudellinen perusta tälle on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a alakohta.

Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa uutiskirjeen lähettämiseen ja keskeyttää uutiskirjeen tilauksen. Peruutuksen voi tehdä napsauttamalla jokaisessa uutiskirjeessä olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä edellä mainittuun tietosuojavastaavaan.

6.2 Uutiskirjeen jäljitys
Analysoimme uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä käyttäjän käyttäjätottumuksia. Lähetettävässä sähköpostiviestissä on tätä analysointia varten niin sanottu jäljityspikseli. Analysointia varten yhdistämme edellä mainitut tiedot ja jäljityspikselin käyttäjän sähköpostiosoitteeseen ja yksilölliseen tunnisteeseen. Myös uutiskirjeen sisältämissä linkeissä on mukana tämä tunniste.

Tiedot kerätään ainoastaan siten, että nimi on muutettu, eikä käyttäjän tunnistetta liitetä hänen muihin henkilötietoihinsa, ja henkilön suora tunnistamismahdollisuus suljetaan pois. Tiedot tallennetaan niin pitkäksi aikaa kuin käyttäjän uutiskirjetilaus on voimassa.

Jäljitys ei ole mahdollista, jos käyttäjä on sähköpostiohjelmassaan poistanut käytöstä kuvien näyttämisen. Tällöin uutiskirje ei näy käyttäjälle täydellisenä eikä käyttäjä voi hyödyntää sen kaikkia ominaisuuksia. Jos käyttäjä aktivoi kuvien esittämisen manuaalisesti, edellä kuvattu jäljitys toteutuu.

7 Rekisteröinti ja portaalin käyttö

Käyttäjän on mahdollista rekisteröityä internetsivustollamme ja luoda asiakastili. Rekisteröintiä varten keräämme ja tallennamme käyttäjästä seuraavat tiedot:
- puhuttelu
- etunimi
- sukunimi
- sähköpostiosoite (käyttäjänimi)
- salasana
- maa
- kieli
- osoite (valinnainen)
- syntymäpäivä (valinnainen)
- kiinnostavat tuotteet (valinnainen)
- tuotteiden rekisteröinti (valinnainen)
- mielenkiinnonkohteet (valinnainen).

Käytämme rekisteröinnin yhteydessä niin sanottua kaksinkertaista suostumusmenettelyä, mikä tarkoittaa sitä, että käyttäjän rekisteröinti on valmis vasta, kun käyttäjä napsauttaa hänen rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen lähetetyssä viestissä olevaa linkkiä. Jos käyttäjä ei vahvista rekisteröitymistä 72 tunnin kuluessa, poistetaan rekisteröinti tietokannastamme. Edellä mainittujen tietojen antaminen on pakollista. Muut tiedot käyttäjä voi antaa vapaaehtoisesti portaalia käyttäessään.

Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen käyttäjä saa henkilökohtaisen, salasanalla suojatun käyttöoikeuden ja voi katsella sekä hallinnoida antamiaan tietoja. Rekisteröityminen on vapaaehtoista. Se saattaa kuitenkin olla edellytys joidenkin palveluidemme käyttämiselle.

Kun käyttäjä käyttää portaaliamme, tallennamme hänestä sopimuksen edellyttämät tiedot, tarvittaessa myös tiedot maksutavasta, ja pidämme ne tallennettuina, kunnes käyttäjä poistaa tilinsä lopullisesti. Lisäksi tallennamme käyttäjän luovuttamat vapaaehtoiset tiedot portaalin käytön ajaksi edellyttäen, että käyttäjä ei itse poista näitä tietoja aiemmin. Käyttäjä voi hallinnoida ja muuttaa tietojaan suojatulla käyttäjäalueella. Oikeudellinen perusta tälle on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a, b ja f alakohta.

8 Kilpailuihin osallistuminen

Käyttäjän osallistuessa kilpailuihin keräämme tietoja, jotka ovat kilpailun läpiviemiseksi välttämättömiä. Näitä ovat yleensä käyttäjän oma osallistumisilmoitus (esim. kommentti tai kuva) sekä nimi ja yhteystiedot. Saatamme luovuttaa käyttäjän tiedot kilpailun yhteistyökumppanillemme esimerkiksi voiton lähettämiseksi käyttäjälle. Tietojen käsittely ja tietojen luovuttaminen saattavat vaihdella kilpailusta riippuen. Nämä toimintatavat on tämän vuoksi kuvattu konkreettisesti kunkin kilpailun osallistumisehdoissa. Kilpailuun osallistuminen ja siihen liittyvien tietojen kerääminen ovat vapaaehtoisia. Oikeudellinen perusta tietojen käsittelylle on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a alakohta. Käyttäjän tiedot poistetaan kilpailun päättymisen jälkeen.

9 Työhakemukset

Yrityksestämme on mahdollista hakea työtä sähköisesti esimerkiksi sähköpostitse tai internetlomakkeella. Hakijan tietoja käytetään ainoastaan hakemuksen käsittelyyn eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Hakijan tulee huomioida, että salaamattomina lähetettyjä sähköpostiviestejä ei välitetä suojattuina.

Yrityksestämme voi hakea työtä myös työnhaun verkkoportaalimme kautta. Verkkohakemus välitetään salattua yhteyttä käyttäen henkilöstöosastolle ja se käsitellään luottamuksellisesti. Hakijan tietoja käytetään ainoastaan hakemuksen käsittelyyn eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Lisätietoa työhakemuksiin liittyvästä tietojen käsittelystä on saatavilla työnhaun verkkoportaalin tietosuojaselosteesta.

Jos hakija hakee tiettyyn tehtävään, joka ei enää ole vapaana, tai jos katsomme hakijan soveltuvan yhtä hyvin tai jopa paremmin johonkin toiseen tehtävään, välitämme hakemuksen mielellämme eteenpäin yrityksen sisällä. Pyydämme hakijaa ilmoittamaan meille, mikäli hän ei hyväksy tällaista edelleenlähettämistä.

Hakijan henkilötiedot poistetaan heti hakumenettelyn päättymisen jälkeen tai viimeistään kuuden kuukauden kuluttua, jollei hakija nimenomaisesti ole toivonut tietojensa säilyttämistä pidempään tai jollei hakemus ole johtanut sopimukseen. Oikeudellinen perusta tälle on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a, b ja f alakohta.

10 Yhteisöpalvelulaajennusten (Social-Plugins) käyttö

Tällä internetsivustolla käytetään seuraavien palveluntarjoajien yhteisöpalvelulaajennuksia:
- Facebook (operaattori: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
- Twitter (operaattori: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
- Pinterest (operaattori: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,CA, 94301, USA)
- Instagram (operaattori: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA)
- Linkedin (operaattori: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland)
- Youtube (operaattori: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)

Nämä laajennukset keräävät käyttäjistä tavallisesti vakiomuotoisia tietoja ja välittävät ne kunkin palveluntarjoajan palvelimelle. Käyttäjien yksityisyyden turvaamiseksi olemme toteuttaneet teknisiä toimenpiteitä, jotka takaavat, etteivät kyseisten laajennusten palveluntarjoajat voi kerätä käyttäjän tietoja ilman käyttäjän lupaa. Kun sivu, johon nämä laajennukset on liitetty, avataan, ovat laajennukset aluksi pois käytöstä. Laajennukset aktivoituvat vasta kunkin kuvakkeen napsautuksella, jolloin käyttäjä antaa suostumuksensa, että hänen tietonsa voidaan välittää kyseiselle palveluntarjoajalle. Oikeudellinen perusta laajennusten käytölle on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a ja f alakohta.

Aktivoinnin jälkeen laajennukset keräävät myös henkilötietoja, esim. IP-osoitteen, ja lähettävät nämä kyseisen palveluntarjoajan palvelimelle, jonne ne tallennetaan. Lisäksi aktivoidut yhteisöpalvelulaajennukset asettavat kunkin internetsivuston avaamisen yhteydessä evästeen, jolla on yksilöllinen tunniste. Tällä tavoin palveluntarjoajat pystyvät luomaan käyttäjien käyttäjätottumusten perusteella profiileita. Tämä tapahtuu, vaikkei käyttäjä olisi jäsenenä kyseisessä yhteisöpalvelussa. Jos käyttäjä on kyseisen yhteisöpalvelun jäsen ja sivustollamme käydessään kirjautuneena sisään kyseiseen yhteisöpalveluun, voidaan käyttäjän tiedot sekä tiedot vierailusta internetsivustolla yhdistää hänen profiiliinsa kyseisessä yhteisöpalvelussa. Me emme pysty vaikuttamaan yksittäisten palveluntarjoajien käyttäjistä keräämien tietojen laajuuteen. Lisätietoa tietojen käsittelyn laajuudesta, tavasta ja tarkoituksesta sekä käyttäjän oikeuksista ja mahdollisuuksista suojata omaa yksityisyyttään on saatavilla kunkin yhteisöpalvelun tarjoajan tietosuojailmoituksesta. Tietosuojailmoitukset löytyvät seuraavista osoitteista:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy/
Google+: https://www.google.com/intl/de/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

10.1 Facebook Connect
Voit rekisteröityä ja kirjautua järjestelmään myös Facebook-tilillä.

Jos käytät rekisteröitymiseen/kirjautumiseen Facebookia, suostut siihen, että jaamme tietoja Facebookin kanssa seuraavassa esitettävällä tavalla. Tietojen käsittelyn oikeusperusta on vapaehtoisesti antamasi suostumus, jonka voit milloin tahansa peruuttaa (Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta a alakohta).

Kirjautuessasi Facebookin kautta Facebook pyytää sinulta lupaa luovuttaa meille määrättyjä Facebook-tilisi tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite henkilöllisyyden varmentamiseksi sekä sukupuoli, sijainti, linkki Facebook-profiiliisi, käyttämäsi aikavyöhyke, syntymäaika, profiilikuva sekä tiedot "tykkäyksistäsi" sekä kaverilistastasi. Näitä tietoja käytetään tilisi määrittelyyn, valmisteluun ja personointiin.

Tiedot kerää Facebook, joka lähettää ne meille Facebookin tietokäytäntöjensä mukaisesti (https://fi-fi.facebook.com/policy.php). Facebook-tilisi yksityisyysasetuksista voit hallinnoida sitä, mitä tietoja me saamme Facebookilta. Kirjautuessasi järjestelmäämme Facebookin kautta tilisi tiedot yhdistetään automaattisesti Facebook-tiliisi ja tiedot siitä, miten käytät sivustoamme, välitetään Facebookille sekä lähetetään aikajanallesi ja kavereidesi uutisvirtaan.

11 Evästeiden käyttö:

Käyttäjän vieraillessa internetsivustollamme hänen tietokoneelleen tallennetaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneen kiintolevylle tämän käyttämän selaimen yhteyteen ja jotka välittävät määrättyjä tietoja. Evästeet eivät voi ajaa ohjelmia eivätkä siirtää viruksia käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden tarkoitus on tehdä internetin käytöstä käyttäjäystävällisempää ja tehokkaampaa.

Tällä internetsivustolla käytetään seuraavia evästeitä, joiden toiminta on kuvattu alla:

11.1 Väliaikaiset evästeet
Nämä evästeet poistetaan automaattisesti, kun käyttäjä sulkee selaimen. Väliaikaisia evästeitä ovat tyypillisesti istuntoevästeet. Ne tallentavat niin sanotun istuntotunnisteen, jonka avulla käyttäjän istunnon aikana tekemät pyynnöt voidaan linkittää toisiinsa. Näin käyttäjän tietokone voidaan tunnistaa uudelleen, kun käyttäjä palaa takaisin internetsivustollemme. Istuntoevästeet poistetaan käyttäjän kirjautuessa ulos sivustolta tai sulkiessa selaimen.

11.2 Pysyvät evästeet
Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti ilmoitetun ajan kuluttua. Eri evästeillä on erilaisia aikarajoja. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa evästeet selaimensa tietoturva-asetuksista.

11.3 Evästeiden estäminen
Käyttäjä pystyy määrittelemään käyttämänsä selaimen asetukset omien tarpeidensa mukaan ja esimerkiksi estämään kolmansien osapuolien evästeet tai kaikki evästeet. Käyttäjän tulee kuitenkin huomata, että näin toimittaessa saattaa osa tämän sivuston toiminnoista poistua käytöstä.

11.4 Oikeudellinen perusta ja tallennusaika
Henkilötietojen mahdollisen käsittelyn oikeudellinen perusta sekä tietojen tallentamisen kesto vaihtelevat. Käytännöt esitellään seuraavissa kappaleissa.

12 Verkkosivuston analysointi

Sivustomme analysoimiseksi ja optimoimiseksi käytämme erilaisia palveluita, jotka esitellään seuraavassa. Näiden palveluiden avulla pystymme esimerkiksi analysoimaan sivustomme käyttäjien määrää, sitä, mitkä ovat etsityimpiä tietoja sekä sitä, mitä kautta käyttäjät löytävät sivustollemme. Keräämme tietoa muun muassa siitä, miltä internetsivustolta kukin käyttäjä saapuu sivustolle (ns. referer-tieto), millä sivuston alasivuilla vierailtiin sekä kuinka usein ja kuinka kauan yksittäistä alasivua tarkasteltiin. Nämä tiedot auttavat meitä tekemään palvelustamme käyttäjäystävällisemmän ja kehittämään sitä edelleen. Tietoja ei kerätä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseksi. Tiedot kerätään joko anonyymeina tai salanimellä. Oikeudellinen perusta tälle on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f alakohta.

12.1 Google Analytics
Tällä sivustolla käytetään Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google Inc:in (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Käyttö sisältää Universal Analytics -toiminnon. Tämä mahdollistaa tietojen, istuntojen ja useiden eri laitteiden vuorovaikutuksen liittämisen keksittyyn käyttäjätunnisteeseen ja näin sen analysoimisen, miten yksittäinen käyttäjä toimii eri laitteilla.

Google Analytics käyttää evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjän verkkosivun käytön analyysin. Evästeiden tuottama tieto tämän sivuston käytöstä lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Jos IP-osoitteen anonymisointi on käytössä tällä sivulla, Google lyhentää ennen lähettämistä käyttäjän IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenmaissa sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google Analyticsin käyttäjän selaimelta saamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Tämän sivuston ylläpitäjän puolesta Google käyttää näitä tietoja analysoidakseen sitä, kuinka käyttäjä käyttää tätä sivua, laatiakseen raportteja sivuston toiminnasta ja tarjotakseen muita verkkosivujen ja internetin käyttöön liittyviä palveluja sivuston ylläpitäjälle. Nämä ovat myös meidän pyrkimyksiämme oikeutettujen etujemme mukaisessa tietojen käsittelyssä. Oikeudellinen perusta Google Analyticsin käyttöön on viestintäpalveluista annetun lain (TMG) 15 § 3 momentti tai Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f alakohta. Lähettämämme ja evästeisiin, käyttäjätunnisteisiin tai mainostunnisteisiin liitetyt tiedot poistetaan automaattisesti 14 kuukauden kuluttua. Tietojen, joiden tallentamisaika on päättynyt, hävittäminen tapahtuu automaattisesti kerran kuukaudessa. Lisätietoa käyttöehdoista ja tietosuojasta on saatavilla osoitteessa https://www.google.com/analytics/terms/ tai https://policies.google.com/

Evästeiden tallentaminen on mahdollista estää selainohjelmiston asetuksista. Muistutamme, että osa tämän sivuston toiminnoista saattaa tällöin kuitenkin poistua vähintään osittain käytöstä. Käyttäjä voi myös estää Googlelta evästeiden avulla tapahtuvan käyttäjätietojen (esim. IP-osoite) keräämisen ja tietojen käsittelyn seuraavan ohjelman: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. lataamalla ja asentamalla. Tyhjät evästeet (opt-out cookies) estävät käyttäjän tietojen keräämisen tulevaisuudessa hänen käydessään tällä sivustolla. Jos käyttäjä haluaa estää Universal Analyticsin suorittaman tietojen keruun eri laitteista, on hänen asennettava tyhjät evästeet kaikkiin käyttämiinsä järjestelmiin. Tyhjän evästeen voi asettaa seuraavasta linkistä: Poista Google Analytics käytöstä

12.2 Google Tag Manager
Voimme lisäksi käyttää Google Tag Manager -työkalua linkittääksemme Googlen analysointi- ja markkinointipalvelut sivustoomme ja hallinnoidaksemme niitä.

Lisätietoa siitä, miten Google hyödyntää tietoja markkinointitarkoituksiin, on saatavilla: https://www.google.com/policies/technologies/ads, ja Googlen tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://www.google.com/policies/privacy.

Jos käyttäjä haluaa vastustaa Googlen markkinointipalveluiden kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa, voi hän tehdä sen Googlen asetus- ja kieltäytymisvaihtoehtojen kautta: http://www.google.com/ads/preferences. Oikeudellinen perusta tälle on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f alakohta.

13 Mainonta

Käytämme evästeitä markkinointitarkoituksiin voidaksemme tarjota sivustomme käyttäjille heitä kiinnostavaa mainontaa. Lisäksi käytämme evästeitä rajoittaaksemme yksittäisen mainoksen esittämisen todennäköisyyttä ja mitataksemme markkinointimme tehokkuutta. Nämä tiedot on mahdollista jakaa myös kolmansille osapuolille, esim. markkinointiverkostoille. Oikeudellinen perusta tälle on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a ja f alakohta. Tietojen käsittelyyn liittyviin tarkoituksiin perustuu oikeutettu etu suoramarkkinointiin. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus esittää vastalause tietojensa käsittelylle tällaisia tarkoituksia varten. Lisäksi tarjoamme käyttäjälle vastedes mahdollisuuden kunkin palvelun estämiseksi. Käyttäjä voi estää evästeiden asettamisen selaimensa asetuksista.

14 Sosiaaliset kirjanmerkit

Internetsivustollemme on integroitu niin sanottuja sosiaalisia kirjanmerkkejä (esim. Facebook, Twitter ja Xing). Sosiaaliset kirjanmerkit ovat internetkirjanmerkkejä, joiden avulla tällaisen palvelun käyttäjä voi koota yhteen linkkejä ja uutisilmoituksia. Sivustollamme nämä palvelut ovat mukana vain linkkeinä kyseiseen palveluun. Kun käyttäjä napsauttaa linkkiin liitettyä grafiikkaa, hänet siirretään kyseisen palveluntarjoajan sivulle, ja käyttäjätiedot kyseiselle palveluntarjoajalle välitetään vasta tällöin. Tiedot siitä, miten käyttäjän henkilötietoja kunkin internetsivuston käytön yhteydessä käsitellään, löytyvät kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta.

15 Tietojen välittäminen

Käyttäjän tietoja ei pääsääntöisesti välitetä kolmansille osapuolille, jollei siihen ole lakisääteistä velvollisuutta, jollei sopimuksen ehtojen noudattaminen sitä edellytä tai jollei käyttäjä nimenomaisesti ole ilmaissut suostumustaan tietojensa edelleenlähettämiseen.

Ulkoiset palveluntarjoajat ja kumppaniyritykset, kuten verkkomaksujen palveluntarjoajat tai tuotteen toimitustoimeksiannon saaneet postitusyritykset saavat käyttäjän tiedot vain siinä tapauksessa ja siinä laajuudessa kuin se on käyttäjän tilauksen käsittelemiseksi välttämätöntä. Luovutettavien tietojen laajuus rajoitetaan tällöin mahdollisimman suppeaksi. Kun käyttämämme palveluntarjoajat saavat käsiteltäväkseen käyttäjän henkilötietoja, varmistamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti, että kyseiset palveluntarjoajat noudattavat yhtä lailla tietosuojalainsäädäntöä. Pyydämme käyttäjiä tutustumaan myös kunkin palveluntarjoajan tietosuojailmoitukseen. Kukin palveluntarjoaja on vastuussa muiden palveluiden sisällöstä. Tarkastamme palvelut lakisääteisten vaatimusten osalta siinä määrin kuin on kohtuullista.

Pidämme tärkeänä, että käyttäjän tiedot käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. On kuitenkin mahdollista, että käytämme palveluntarjoajia, jotka käsittelevät tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa varmistamme ennen käyttäjän henkilötietojen välittämistä, että vastaanottajan tietoturvan taso on asianmukainen. Tarkoitamme tällä sitä, että Euroopan unionin vakiosopimuksilla tai tietosuojan tason riittävyyttä koskevalla päätöksellä, kuten EU:n ja Yhdysvaltojen välisellä Privacy Shield -järjestelyllä, saavutetaan tietosuojan taso, joka on verrattavissa Euroopan unionin standardeihin.

16 Tietoturva

Käytämme kattavia teknisiä ja liiketoiminnallisia varotoimenpiteitä suojataksemme sivustomme käyttäjän henkilötiedot tahattomalta tai tarkoitukselliselta manipuloinnilta, katoamiselta, tuhoutumiselta tai luvattomalta käytöltä. Turvallisuustoimenpiteemme tarkastetaan säännöllisesti ja niitä muokataan teknologisen kehityksen mukaan.

Toukokuu 2018