MusicCast-taidot

Uusi ohjaustapa, johon ei tarvitse käsiä

Yamahan MusicCast-laitteissa on kaksi yhdessä toimivaa Alexa-taitoryhmää, jotka mahdollistavat joko yksittäisen MusicCast-laitteen tai koko järjestelmän kattavan ääniohjauksen.

*Taitojen saatavuus vaihtelee alueittain.

MusicCast-älykotitaito

Standardisoidut Alexa-komennot usein käytettyjen toimintojen ohjaukseen

MusicCast-taito

Mukautetut komennot, jotka mahdollistavat MusicCastin toimintojen tarkemman ohjauksen

Toiminto

MusicCast-älykotitaidot (yleiset komennot)

MusicCast-taidot (mukautetut komennot)

Virta päälle/pois

”Alexa, turn on the Kitchen.” (”Alexa, käynnistä keittiö.”)

”Alexa, ask MusicCast to turn on the Kitchen.” (”Alexa, pyydä MusicCastia käynnistämään keittiö”.) ”Alexa, ask MusicCast to turn off all rooms.” (”Alexa, pyydä MusicCastia sammuttamaan kaikki huoneet.”)

Äänenvoimakkuuden lisääminen/vähentäminen

”Alexa, volume up in the Kitchen.” (”Alexa, lisää keittiön äänenvoimakkuutta.”)

”Alexa, ask MusicCast to turn volume up in the Kitchen.” (”Alexa, pyydä MusicCastia lisäämään keittiön äänenvoimakkuutta.”) ”Alexa, ask MusicCast to turn the group volume down in the Kitchen” (”Alexa, pyydä MusicCastia vähentämään keittiön laiteryhmän äänenvoimakkuutta.”)

Äänenvoimakkuuden asetukset

”Alexa, set volume to 30 in the Kitchen.” (”Alexa, aseta keittiön äänenvoimakkuudeksi 30.”)

”Alexa, ask MusicCast to set volume to 30 in the Kitchen.” (”Alexa, pyydä MusicCastia asettamaan keittiön äänenvoimakkuudeksi 30.”) ”Alexa, ask MusicCast to set group volume to 30 in the Kitchen.” (”Alexa, pyydä MusicCastia asettamaan keittiön laiteryhmän äänenvoimakkuudeksi 30.”)

Toisto/keskeytys/pysäytys

”Alexa, pause in the Kitchen.” (”Alexa, keskeytä toisto keittiössä.”)

”Alexa, ask MusicCast to pause in the Kitchen.” (”Alexa, pyydä MusicCastia keskeyttämään toisto keittiössä.”)

Seuraava/edellinen

”Alexa, next in the Kitchen.” (”Alexa, toista seuraava kappale keittiössä.”)

”Alexa, ask MusicCast to skip song in the Kitchen.” (”Alexa, pyydä MusicCastia ohittamaan kappale keittiössä.”)

Mykistys/mykistyksen poisto

”Alexa, mute the Kitchen.” (”Alexa, mykistä keittiö.”)

”Alexa, ask MusicCast to mute the Kitchen.” (”Alexa, pyydä MusicCastia mykistämään keittiö.”) ”Alexa, ask MusicCast to mute all rooms.” (”Alexa, pyydä MusicCastia mykistämään kaikki huoneet.”)

Tulon valinta

”Alexa, select HDMI 1 in the Living Room.” (”Alexa, valitse HDMI 1 olohuoneessa.”)

”Alexa, ask MusicCast to switch input to HDMI 1 in the Living Room.” (”Alexa, pyydä MusicCastia vaihtamaan tuloksi HDMI 1 olohuoneessa.”)

Function

Additional MusicCast Smart Home Skills for Models 2018 and newer

Start playing

"Alexa, play music in the kitchen." "Alexa, play music from [Streaming service] in the kitchen." "Alexa, play [Genre ・ Song Name ・ Station Name ・etc…] from [Streaming service] in the kitchen."

Pause

"Alexa, pause." "Alexa, stop." "Alexa, pause the kitchen." "Alexa, stop music in the kitchen."

Resume

"Alexa, play." "Alexa, play in the kitchen." "Alexa, resume." "Alexa, resume in the kitchen."

Start over

"Alexa, start over." "Alexa, start over in the kitchen." "Alexa, restart." "Alexa, restart in the kitchen."

Next

"Alexa, skip." "Alexa, skip in the kitchen." "Alexa, next." "Alexa, next in the kitchen."

Previous

"Alexa, previous." "Alexa, previous in the kitchen."

Rewind

"Alexa, rewind." (30 seconds if not specified)" "Alexa, rewind in the kitchen." "Alexa, rewind [1minute・10 seconds]." "Alexa, rewind [1minute・10 seconds] in the kitchen."

Fast forward

"Alexa, fast forward." (30 seconds if not specified) "Alexa, fast forward in the kitchen." "Alexa, fast forward [1minute・10 seconds]." "Alexa, fast forward [1minute・10 seconds] in the kitchen."

Shuffle on/off

"Alexa, shuffle on." "Alexa, shuffle on in the kitchen."

Thumbs up/down

"Alexa, thumbs up."

Loop on/off

"Alexa, loop on." "Alexa, loop on in the kitchen."

Actions on Google

Käytä MusicCastia ääniohjauksella Google Home- tai Mini-laitteella.

Tähän kuuluvat toimintokomennot, joilla voit kätevästi koskematta laitetta linkittää huoneita, toistaa suosikkikappaleitasi, säätää äänenvoimakkuutta, kuunnella musiikkia suosikkipalveluistasi ja muuta.

*Actions on Googlen saatavuus vaihtelee alueittain.

Toiminto

Toimintokomennot

Virta päälle/pois

”Ok Google, talk to MusicCast to turn on the Kitchen.” (”Ok Google, pyydä MusicCastia käynnistämään keittiön äänentoisto.”) "Ok Google, talk to MusicCast to turn off all rooms.” (”Ok Google, pyydä MusicCastia sammuttamaan kaikkien huoneiden äänentoisto.”)

Äänenvoimakkuuden lisääminen/vähentäminen

”Ok Google, talk to MusicCast to turn up the volume in the Kitchen.” (”Ok Google, pyydä MusicCastia lisäämään keittiön äänenvoimakkuutta.”) ”Ok Google, talk to MusicCast to turn down the group volume in the Kitchen.” (”Ok Google, pyydä MusicCastia laskemaan keittiön laiteryhmän äänenvoimakkuutta.”)

Äänenvoimakkuuden asetukset

”Ok Google, talk to MusicCast to set volume to 30 in the Kitchen.” (”Ok Google, pyydä MusicCastia asettamaan keittiön äänenvoimakkuudeksi 30.”) ”Ok Google, talk to MusicCast to set group volume to 30 in the Kitchen” (”Ok Google, pyydä MusicCastia asettamaan keittiön laiteryhmän äänenvoimakkuudeksi 30.”)

Toisto/keskeytys/pysäytys

”Ok Google, talk to MusicCast to pause in the Kitchen.” (”Ok Google, pyydä MusicCastia keskeyttämään toisto keittiössä.”)

Seuraava/edellinen

”Ok Google, talk to MusicCast to skip song in the Kitchen.” (”Ok Google, pyydä MusicCastia ohittamaan kappale keittiössä.”)

Mykistys/mykistyksen poisto

”Ok Google, talk to MusicCast to mute the Kitchen.” (”Ok Google, pyydä MusicCastia mykistämään keittiön äänentoisto.”) ”Ok Google, talk to MusicCast to mute all rooms.” (”Ok Google, pyydä MusicCastia mykistämään kaikkien huoneiden äänentoisto.”)

Tulon valinta

”Ok Google, talk to MusicCast to switch input to HDMI 1 in the Living Room.” (”Ok Google, pyydä MusicCastia vaihtamaan tuloksi HDMI 1 olohuoneessa.”)

* This list of examples was tested and confirmed to be working as of December of 2020.